SEMINÁŘ ODPOUTÁVÁNÍ I.

  termíny na rok 2024

  3. února

  6. dubna

  14. září

  2. listopadu

  Županovice 176

  9-17h

  cena 3000Kč

  potřebujete – karimatku, deku, sešit a psací potřeby

Na tomto setkání se naučíte jak ovládat své myšlenky, pozornost a soustředění. Ochutnáte svobodu a neovlivnitelnost.

 ———————-———————————————–
————————————————————————-
—————————————————————————–
 
  SEMINÁŘ ODPOUTÁVÁNÍ II.
 
  seminář je určen pro ty, kdo mají kurz odpoutávání I.

  termíny na rok 2024
 

  10. února

  13. dubna

  21. září

  9. listopadu

  Županovice 176

  13-17h

  cena 2000 Kč

  potřebujete- karimatku, deku, sešit a psací potřeby

 Na tomto semináři poznáváme jemněhmotné tělo.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 
  SEMINÁŘ ODPOUTÁVÁNÍ III.

  seminář je určen pro ty, kdo absolvovali kurz odpoutávání I.    a II


  termíny na rok 2024
 
   24. února
 
  20. dubna
 
  28. září
 
  16. listopadu
 
 

  Županovice 176

  13-17h

   cena 2000 Kč

  potřebujete- karimatku, deku, sešit a psací potřeby

Tento seminář je kruh, který pracuje po celý rok. Pracujeme v jemněhmotném světě. Meditace, léčby a setkávání.